JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ZA BOLJE OPŠTINSKE USLUGE U JUGOISTOČNOJ EVROPI

Category: ,
cezap logo nas

Cilj projekta ,,Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi’’ jeste jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za zagovaranje prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi. Projekat finansira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit) – GIZ kroz Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga, a sprovodi ga Mreža istraživačkih centara koji se bave evropskim politikama u Jugoistočnoj Evropi – TEN, koju čine Centar za evropske politike (CEP), Institut za evropske politike (EPI) iz Makedonije i Institut alternativa (IA) iz Crne Gore. U realizaciju projekta su uključene i nacionalne potrošačke organizacije iz ove tri zemlje (Nacionalna organizacija za zaštitu potrošača Srbije, Centar za zaštitu potrošača Crne Gore i Organizacija za zaštitu potrošača Makedonije), dok će se organizacije za zaštitu potrošača iz ostalih zemalja regiona postepeno uključivati u projekat.

Implementacija projekta biće sprovedena kroz komplet radnih paketa koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svijesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB sa jasnim ciljem pridruživanja BEUC – Evropskoj organizaciji za zaštitu potrošača (radni paket 3).

Predviđeno vrijeme za implementaciju projekta iznosi 13 mjeseci, a sa realizacijom je započeto u februaru 2015. godine.

 

 

POČETNI SASTANAK PROJEKTA „JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA ZA BOLJE OPŠTINSKE USLUGE U JUGOISTOČNOJ EVROPI“

 

 

Početni sastanak, kojim je započeta realizacija projekta „Jačanje kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača za bolje opštinske usluge u Jugoistočnoj Evropi“, održan je 18. februara 2015. godine u Beogradu.

Projekat će postići sledeće rezultate: 1) Potrošačke organizacije će formirati svoju poziciju o izazovima u vezi sa zaštitom korisnika opštinskih usluga, 2) Potrošačke organizacije bi trebalo da osnaže svoje kapacitete za podizanje nivoa svijesti i nivoa informisanosti ciljnih grupa, 3) Trebalo bi da se identifikuju potencijalne inicijative za saradnju između istraživačkih organizacija, ali i sa i ostalim akterima na regionalnom i nacionalnom nivou.

 

 

 

Operativni plan projekta se sastoji od 4 radna paketa, koji će biti koncentrisani na sledeće aktivnosti: izradu regionalne studije i usvajanje akcionih planova za zagovaranje potrošačkih organizacija (radni paket 1), organizovanje dijaloga između svih zainteresovanih strana i priprema strategija za podizanje svijesti potrošača (radni paket 2) i osnivanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača – CONWeB, sa jasnim ciljem učlanjenja u BEUC – Evropsku organizaciju za zaštitu potrošača (radni paket 3).

 

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA JAČANJE KAPACITETA ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

 

U okviru Mreže istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi – Think for Europe Network (TEN), u Beogradu je 30. i 31. marta održana dvodnevna regionalna radionica na kojoj su organizacije za zaštitu potrošača imale priliku da se upoznaju sa analitičkim okvirom i metodama prikupljanja podataka kako bi unapredile svoje kapacitete u zagovaranju prava korisnika opštinskih usluga u Jugoistočnoj Evropi.

Radionica je stoga obezbijedila učesnicima dodatna znanja i vještine za uspješnu izradu zajedničke studije, ali i samostalnu istraživačku djelatnost zarad uticanja na proces kreiranja javnih politika i efektivnije zaštite potrošača. Pored ove, biće organizovano još nekoliko radionica sa zajedničkim ciljem jačanja kapaciteta organizacija za zaštitu potrošača. Dodatne aktivnosti učesnika projekta odnosiće se na identifikovanje problema sa kojima se potrošači/korisnici opštinskih/komunalnih usluga susreću u zaštiti svojih prava, formulisanje preporuka za njihovo prevazilaženje, kao i uspostavljanje regionalne organizacije za zaštitu potrošača (CONWeB).

 

Clipboard01

 

 

Održana druga radionica u Budvi

 

Radionica o prikupljanju sredstava i upravljanju projektima finansiranim iz EU fondova, u okviru projekta ”Jačanje kapaciteta potrošačkih organizacija za bolje lokalne usluge u Jugoistočnoj Evropi”, u organizaciji Instituta alternativa (IA) i TEN mreže, čiji je IA član, održava se u Budvi  u periodu od 7. do 11. juna.

 

 

Tokom četvorodnevnog rada, učesnici imaju priliku da steknu nova znanja u oblasti pisanja prijedloga projekata koji su finansirani iz EU fondova, kao i u oblasti projektnog menadžmenta. Sesije su posvećene upoznavanju faza u projektnom ciklusu, a radom u grupama radi se i na konkretnim projektnim prijedlozima.

Znanja i iskustva stečena na radionici treba da osnaže potrošačke organizacije u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, u budućem procesu prikupljanja sredstava i pisanja projekata u daljem radu CONWeb mreže organizacija za zaštitu potrošača, čije je formiranje takođe predviđeno ovim projektom.

 

 

 

 

TAGS: