Jačanje kapaciteta potrošačkih NVO u Crnoj Gori, u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane

Category:
pokusaj 3 lci

Ime projekta: Jačanje kapaciteta potrošačkih NVO u Crnoj Gori,  u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane.

 

 Cilj: Doprinijeti razvoju visokog nivoa zaštite potrošača ,u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane u Crnoj Gori, jačanjem potrošačkih organizacija, da aktivno učestvuju u donošenju odluka , stimulisanjem i stvaranjem pravnog i finanasijskog  okruženja za njih.

 

Ciljna grupa: Potrošačke organizacije u Crnoj Gori, državni organi,  koji su nadležni za zaštitu potrošača i bezbjednost hrane, kao i  njihovi zaposleni.

 

Trajanje: februar 2016.godine- februar 2018.godine

 

Partneri: Lithuanian Consumer Institute (http://www.vartotojai.lt/en) CEZAP (https://cezap.me/)

 

Glavne aktivnosti:

-Specijalizovana Peer to Peer obuka

-Rad informativnog i centra za komunikacije

-Razvoj metodologije za nadgledanje

-Implementacija metodologije za nadgledanje

-Razvoj vodiča za saradnju

-Analiza obmanjujucih reklama

-Vodič za žalbe

-Rješavanje potrošačkih sporova

-Informativne brošure

-Priručnik za potrošače

-Bezbjednost i kvalitet hrane: “Konferencija za ciljne grupe i preduzetnike”

-Javni događaji za potrošače

-Vebsajt  modul za bezbijednost i kvalitet hrane.

-Transparentnost

 

Za više informacija o projektu, možete nas kontaktirati:

 

Ime i Prezime: Olga Nikčević

Pozicija: Projekt koordinator

Kontakt: 020/244-170

 

 

pokusaj 3 lci

TAGS: