Konverzija kredita u eure nije tačna

Category:
misko-calasan

CEZAP O IZVJEŠTAJU CBCG O “ŠVAJCARCIMA” 25.3.2017.

CEZAP zastupa interese klijenta u sudskom postupku koji se vodi protiv banke

misko-calasan

 

Advokat Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) Dragomir  Ćalasan ocijenio je da je Centralna banka (CBCG)  površno, netačno i nestručno izvršila provjeru primjene novih zakonskih rješenja  o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u eure.

Dopune Zakona usvojene su u septembru prošle godine u parlamentu. Njima je Adiko   banka (nekadašnja Hipo Aple Adria banka)   obavezna da konvertuje kredite koji su prije vremena zatvoreni. Tim rješenjima konverzijom su obuvaćeni i krediti koje  banka  nije mogla da naplati, pa ih je prenijela na faktoring kompanije (Heta i B2 Kapital holding).

CEZAP zastupa interese klijenta  u sudskom postupku koji se vodi protiv banke.

“Heta tvrdi  da je stav CBCG da je ona poslovala po zakonu, te da se u izvještaju CBCG  navodi da  kontrolom nijesu utvrđene nepravilnosti u metodološkom pristupu prilikom utvrđivanja iznosa duga koji je predmet regulisanja duga. Kontrola je rađena na uzorku od 24 slučaja od čega su većina pravna lica. Heta ne navodi koje su primjedbe stavljene na njen teret u pogledu pojedinih odredbi. Smatramo da je to nedovoljno, da se na osnovu tako malog broja uzoraka kreiraju opšti zaključci”, ocijenio je Ćalasan.

On je istakao da je centralno pitanje u tom slučaju  obračun kamate na kamatu. Objašnjava da  je  Heta  od banke dobila konvertovan iznos, iznos koliko je klijent platio potraživanja i inicijalno plan otplate sa kamatom od 8,2 odsto.

“Ali, tužilac klijentu nije dostavio dokumentaciju kojom dokazuje pravilnost i računsku tačnost obračuna duga. Iskazani dug koji je tužilac naveo u ponudi tuženom nije dokumetovan niti obrazložen. Dalje, Heta  se ponaša kao banka. Njen plan sadrži anuitete, obračun buduće kamate, otplatu glavnice i amortizacioni plan. Heta je kao DOO mogla tražiti naplatu duga koji je preuzela sa kamatom do dana preuzimanja, da se na taj iznos doda nedospjela glavnica i od toga odbije iznos koji je klijent platio”, objasnio je Ćalasan.

 Prema njegovim riječima, Heta je  na kraju septembra prošle godine  utvrdila iznos duga  i  sačinila novi plan otplate koji uključuje  obračun kamate od 8,2 odsto, s tim što prvi dospjeli anuitet dospijeva  na kraju novembra prošle godine.

“Time je vršen obračun kamate na kamatu. Heta je kao DOO  mogla tražiti naplatu duga koji je preuzela sa kamatom do dana preuzimanja, da se na taj iznos doda nedospjela glavnica i od toga odbije iznos koji je klijent platio. Taj iznos se onda dijeli na preostali broj mjesečnih rata”, naglasio je Ćalasan.

Dodaje da  ostaje da se nagađa zašto takav  obračun CBCG smatra metodološki ispravnim, te da se taj obračun može matematički provjeriti.

“Ako je neko uzeo kredit od 500 hiljada sa rokom otplate od 20 godina,  uz činjenicu da je platio oko 200 hiljda, njegov dug bi iznosio oko 1,04 miliona  što je dva i po puta više u odnosu na iznos kredita koji mu je dala banka. To je obračun po metodologiji CBCG koji je apsurdan”, istakao je Ćalasan.

Centralna banka je  kontrolisala  primjenu Zakona o konverziji kredita iz švajcarskih franaka u eure i utvrdila da Adiko  banka   mora da vrati klijentima 963,4 hiljade eura.

Kontrola CBCG pokazala je da je kod Hete utvrđen povraćaj od 61,8 miliona eura od čega je iznos duga nakon konverzije 35,6 miliona.

Kontrolom su obuhvaćena 242 kredita, od kojih je 108 prijevremeno otplaćenih, šest likvidiranih nakon zaključivanja ugovora o restrukturiranju i 128 jednostrano raskinutih i prenijetih na faktoring kompanije.

Prema podacima CBCG, od 108 kredita koji su prijevremeno zatvoreni, kod 91 je utvrđeno da se klijentima mora vratiti više od 10 hiljada eura.

Kako je Heta preuzela kredite

Ćalasan je kazao da je Heta dioničarsko društvo i da ima  ograničenu odgovornost kao i  da je njena djelatnost prodaja nepokretnosti koje su bile sredstvo za obezbjeđenje kredita, a ne nikakao da vrši obračun kamata, pravi anuitetske planove, odnosno da se bavi  bankarskim poslovima.

“Posebno je pitanje da li je Heta  mogla biti subjekat u ovom poslu. Nema nijednog dokaza  da je ona platila naknadu za preuzeto potraživanje. Ugovori o preuzimanju potraživanja su fiktivni, ne proizvode dejstvo. Centralna banka nema  dokaze da je plaćena naknada za preuzeto potraživanje. To  nema ni Heta iako dostavlja dokaze koji to nijesu”, rekao je Ćalasan.

 

Izvor: Vijesti.me

 

 

TAGS: