Cijene i kupovina

Category:
Grocery-Shopping-List-Supermarket
Centar za zaštitu potrošača je, takođe u okviru projekta „Evropski potrošački most“,  izvršio uporednu analizu cijena artikala iz potrošačke korpe.
Read More: Cijene i kupovina