Label Review

     
Vaša ocjena:

Na proizvodu nije

Komentar autora:

Na proizvodu nije označen rok trajanja.

Komentar eksperta: