Medojević podnio amandmane na Prijedlog zakona o CHF-u

Category:
medojevic

Poslanik Demokratskog fronta DF Nebojša Medojević podnio je amandmane na Prijedlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure, na osnovu prijedloga njihovih korisnika.

 

Medojević je u obrazloženju naveo da se prvi amandman odnosi na zakonsko uređenje obaveza komercijalnih banaka i korisnika kredita u vezi konverzije kredita ugovorenih u stranoj valuti CHF- u. “Zakonom su obuhvaćeni svi krediti koje su komercijalne banke odobrile klijentima u CHF-u, uključujući i one koje su banke jedostrano raskinule zbog nemogućnosti klijenta da plaća. Osnov za konverziju kredita predstavlja iznos koji je klijent dobio u banci u trenutku zaključenja ugovora”, rekao je Medojević. On je obrazložio da se tim amandmanom precizno definiše obuhvat kredita i dopunjava ugovorima o kreditima koje je banka u međuvremenu jednostrano raskinula, zbog nemogućnosti plaćanja novih izmijenjenih rata. Medojević je naveo da su drugim amandmanom komercijalne banke dužne da nakon konverzije kredita u eura, naprave novi obračun kredita sa uračunatom fiksnom kamatnom stopom od 8,2 odsto na godišnjem nivou. On je u obrazloženju ocijenio da su stambeni krediti u CHF-u bankarski proizvod visokog rizika i špekulativnog karaktera.  “U tom bankarskom proizvodu je prisutna promjenljivost i neodredivost glavnice i kamate i anuiteta što je zakonski nedopustivo jer predmet ugovora odnosno cijena mora biti određena ili odrediva, odnosno predvidiva”, dodao je Medojević. On je ocijenio da su zbog nedovoljne informisanosti i upozorenja o rizicima i propagandne aktivnosti banke klijenti dovedeni u zabludu. “Pored banke kao profesionalca koja je plasirala ovaj visokorizični špekulativni proizvod ogromnu odgovornost za ovo ima bivše rukovodstvo Centralne banke CBCG što je dozvolilo da se ovakav visokorizičan proizvod nađe na bankarskom tržištu i sadašnje rukovodstvo CBCG što ništa nije uradilo na zaštiti svojih građana”, rekao je Medojević. Više hiljada građana Crne Gore, kako je zaključio, prolazi golgotu neotplativih kredita čija glavnica raste sa svakom uplatom rate, koje su godinama sve veće i veće.

 

Izvor: Mina business

 

TAGS: