ODBOR PODRŽAO: Švajcarce konvertovati u eure

Category:
cezap brisi

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet jednoglasno je danas podržao amandmane na Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure, koje je podnio poslanik Demokratskog fronta (DF), Nebojša Medojević.

 

 

On je na sjednici Odbora rekao da se izmjene Predloga, odnosno sedam amandmana, odnose na to da se krediti konvertuju u eure i da se na njih obračuna kamata od 8,2 odsto, dvostruko veća od one koja je snazi. Predviđeno je i da se napravi reobračun kredita, pri čemu država ništa ne plaća. 

“Obuhvataju se i oni korisnici kojima je Hypo Alpe Adria banka (HAAB) jednostrano raskinula ugovor i tako ih oštetila”, precizirao je Medojević.

 

Ljudi dovedeni u robovski položaj

On je rekao da nema politikanske namjere i da to nije stav DF-a, već inicijativa klijenata. Prema njegovim riječima, radi se o humanitarnoj katastrofi tri ili četiri hiljade ljudi koje je HAAB, kako je naveo, bukvalno prevarila.

“Banka je reklamirala stambene kredite sa kamatom od 5,45 odsto u CHF-u, obmanula građane prezentirajući im istorijske podatke o stabilnosti kursa franka prema euru i javno reklamirala kredite kao najpovoljnije na tržištu”, podsjetio je Medojević. 

Prema njegovim riječima, građani su potpisivali visokorizičnu špekulativnu hartiju od vrijednosti, što nije bankarski, već berzanski proizvod i on se realizuje na drugačiji način i kod drugih institucija.

“Klijenti nijesu dobili franke, već eure. Ni HAAB nije primila franke i nema dokaza ni o jednoj CHF transakciji u Crnoj Gori”, naveo je Medojević. 

On je kazao da su ljudi dovedeni u robovski položaj, pri čemu je nemoguće izaći iz te situacije.

“Čovjek je izgubio hotel na Starom aerodromu od milion EUR, poslije toga je nastupila smrtna posljedica, za nekih 100 hiljada EUR kredita”, rekao je Medojević.

On je pozvao sud da ažurno radi svoj posao, jer su za dvije godina održana četiri ročišta. 

Predsjednik Odbora i poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandar Damjanović, rekao je da je ključno da je drugim amandmanom definisan način konverzije odnosno kamatna stopa i da se amandmanom pet briše član koji je stvarao obaveze u budžetu.

“Sudski postupak se u nedogled oteže, a došlo je do situcije da sudija koji sporo vodi ovaj postupak mijenja radno mjesto što dodatno ugrožava dužinu njegovog trajanja”, smatra Damjanović.

 

Postoji mišljenje Ministarstva finansija 

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Zoran Jelić, rekao je da je ta partija više puta primila građane koje su oštećene tim kreditima.

“Ne bih se složio da je špekulativna hartija od vrijednosti, može se to drugačije tumačiti, ali svakako su korisnici kredita dovedeni u zabludu”, ocijenio je Jelić. 

On je dodao da ne mora svaki korisnik kredita da bude ekonomski pismen da bi mogao znati o čemu se radi. 

“Ranije smo bili protiv, jer je država imala trošak, a sada je taj dio eliminisan”, rekao je Jelić.

 

 

On je pitao da li postoji mišljenje Ministarstva finansija o tome.

“Mi ćemo uslovno ovo podržati, a sačekaćemo mišljenje Vlade. Složio bih se da ovo nije politikanska priča, već da pokušamo da riješimo ovo pitanje i pomognemo građanima”, kazao je Jelić.

Damjanović je rekao da će se obratiti Centralnoj banci (CBCG) i Ministarstvu finansija da do plenuma dobiju njihova mišljenja.

Poslanik SNP-a, Srđan Milić, predložio je izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kako bi se do kraja godine produžio rok za podnošenje prijava radnika koji su stekli uslove za penziju, a čija su preduzeća u stečaju.

“Predlog zakona o PIO izglasan je u Skupštini, a traži se pomjeranje roka sa 1. jula na 31. decembar, pri čemu je konstatovano da je za sprovođenje zakona neophodno obezbijediti dodatna sredstva u budžetu Crne Gore”, rekao je Milić. 

On je podsjetio da prilikom prethodnog glasanja o zakonu predlagači nijesu bili u mogućnosti da procjene broj osiguranika koji bi bili obuhvaćeni zakonom zbog nedostupnosti javnih podataka.

 

Danas ističe rok od 15 dana

“Nakon toga imamo od državnog organa stav u kome se kaže da će iznos sredstava za isplatu penzija korisnika prava koje je donio parlament na starosnu penziju biti precizno utvrđen tek nakon isteka perioda u kome se ono može ostvariti. S obzirom na to da budžetom Fonda PIO nijesu predviđena sredstva za isplatu po ovom osnovu podrazumijeva se da je potrebno obezbijediti dodatna sredstva,a način finansiranja utvrđiće se u saradnji sa Ministarstvom finansija”, saopštio je Milić.

Prema njegovim riječima, apsolutno postoji spremnost i Fonda PIO i Ministarstva finansija i za onaj dio usvojeni i ono o čemu će se glasati da se obezbijede sredstva za tu isplatu.

“Ne bi marilo da kad nam dođe iz Vlade njihov fiskalni uticaj na budžet da pogledamo da li su cifre koje su oni postavili tamo zaista na takav način ostvarene u bužetu”, kazao je Milić. 

Damjanović je rekao da nije stiglo mišljenje Vlade, pri čemu je podsjetio da je Predlog zakona podnijet 23. juna. 

“Znači da danas ističe rok od 15 dana za dostavljanje mišljenja. Pretpostavka je da bi Vlada mogla dati mišljenje u narednom periodu”, dodao je Damjanović.

Milić je rekao da će se morati poštovati i ono što je vezano za ćutanje administracije. 

“Vidim da se pojavljuju tumačenja da ako se ne da mišljenje to znači da je negativno, baš suprotno. Ako se ne da, smatra se da je prećutno data saglasnost za određeni akt”, smatra Milić.

Damjanović je kazao da mogu da daju mišljenje da će te odredbe stvoriti određene finansijske obaveze u budžetu, a da one nijesu precizno identifikovane zobg nepostojanja informacija. 

Odbor je danas razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za prošlu godinu.

 

Izvor: Mina Business

TAGS: