Održan sastanak guvernera CBCG sa predstavnicima CEZAP-a

Category:
1306_2017

Guverner Centralne banke Crne Gore dr Radoje Žugić sa saradnicima sastao se danas sa predstavnicima Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) u cilju rješavanja otvorenih pitanja vezanih za primjenu Zakona o dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure.

Predstavnici CEZAP-a informisali su guvernera Žugića da su klijenti uglavnom zadovoljni postupanjem Addiko banke u vezi sa primjenom pomenutog zakona, te da je značajan broj kredita kod ove banke konvertovan. Sa druge strane, predstavnici CEZAP-a prenijeli su timu CBCG nezadovoljstvo klijenata u vezi sa postupanjem privrednih društava „Heta Asset Resolution“ i „B2 Capital“, posebno u dijelu obračuna kamata. Do ovog problema došlo je usljed različitog tumačenja pojedinih odredbi Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure i Zakona o obligacionim odnosima.

U cilju rješavanja istaknutog problema, dogovoreno je da se, u toku sudske parnice, advokatski tim CEZAP-a obrati nadležnom sudu za davanje meritornog mišljenja na sporne odredbe pomenutih zakona. Po dobijanju zvaničnog mišljenja, CBCG će strogo voditi računa o dosljednoj primjeni odredbi u odnosu na stav relevantne institucije.

Kako CBCG do sada nije dobila nijedan prigovor na obračun kamata, na današnjem sastanku je, takođe, dogovoreno da CEZAP uputi ovoj instituciji prigovor na obračun kamate za konkretan ugovor o preuzimanju kredita, kako bi CBCG bila u mogućnosti da, u okviru svojih ovlašćenja, detaljno ispita slučaj i odredi se po tom pitanju.

Sagovornici su ocijenili da je današnji sastanak izuzetno važan i da predstavlja prvi korak u rješavanju otvorenih pitanja vezanih za primjenu Zakona o dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u eure, te je dogovoren nastavak saradnje, u cilju zaštite klijenata, što je primaran cilj i CEZAP-a i CBCG.

 

Izvor: www.cb-cg.org

TAGS: