1eu-i-jpg

 

 

logo

46142728_2189651107971263_7918159843859365888_n533886c5a1ffaf1483157f5763c21691

 

 

 

Na ovoj stranici možete pogledati mini dokumentarne filmove koje je CEZAP snimio u saradnji sa TV Prva i RTV Cetinje u okviru projekta “Ono si što konzumiraš: Profesionalniji nacionalni i lokalni mediji za bolje informisane građane! – jačanje nezavisnog i istraživačkog novinarstva sa fokusom na prava potrošača” koji finansira Evropska Unija.

U okviru ovih filmova možete se upoznati sa ključnim temama u oblasti zaštite potrošača kao što su prava potrošača u oblasti javnih usluga, nepoštene poslovne prakse i ugovorne odredbe, ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti i garancije i postupku dokazivanja, te mehanizmima pravne zaštite tih prava sa posebnim fokusom na zaštitu kolektivnih interesa potrošača i vansudskog rješavanja potrošačkih sporova.

 


  1. JAVNE USLUGE


 

2. PREVARNO OGLAŠAVANJE


 

3. SAOBRAZNOST I GARANCIJE


 

4. VJEŠTAČENJE