eu-i-jpg

stvoreni jednaki izbor final

Ova internet prezentacija razvijena je u okviru projekta „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” („We are all created equal: Towards more efficient consumer protection of persons with disabilities“), koji finansiraju Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta podrške demokratiji i ljudskim pravima (EIDHR) i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

Više informacija o projektu  

Prava potrošača sa invaliditetom  

Prijavite diskriminaciju potrošača sa invaliditetom

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Vlade Crne Gore, Ministarstva javne uprave. Stavovi izraženi u ovom dokumentu isključiva su odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave.

cezap-i-sscg-small