Pazite šta kupujete, prijavite nepravilnosti

Category:
meso

Svjetski dan prava potrošača obilježava se danas u cilju promocije značaja njihove zaštite i kao instrument za podizanje globalne svijesti o potrošačkim pravima.

Svjetski dan prava potrošača ove godine obilježava se pod sloganom “Svaki potrošač ima pravo na bezbjednu hranu”, a širom svijeta se sprovode različite kampanje kako bi se omogućila promocija sveobuhvatnih, temeljnih potrošačkih prava.

Predstavnici Centra za zaštitu potrošača (CEZAP) poručili su potrošačima da vode računa šta kupuju i prijave svaku nepravilnost koju primijete na tržištu, posebno kad je hrana u pitanju.

Oni su dodali da marketinške prakse velikih prehrambenih kompanija, dostupnost i raspoloživost nezdrave hrane, kao i nedostatak informacija, potrošačima otežava izbor zdrave hrane. 

Predstavnici Ministarstva ekonomije su poručili da će položaj crnogorskih potrošača u društvu i odnos trgovaca prema njima biti unaprijeđivani svake godine.

Oni su saopštili da je Ministarstvo u proteklom periodu postiglo značajne rezultate u usaglašavanju zakonodavnog dijela sa pravnom tekovinom EU. Napredak je, kako su kazali, vidljiv i kroz osnivanje i rad Savjeta za zaštitu potrošača.

Aktivnosti Savjeta fokusirane su na poboljšanje položaja potrošača, odnosno praćenje stanja njihove zaštite na tržištu i predlaganja odgovarajućih mjera u cilju njegovog unapređenja. To su mjere za zaštitu zdravlja, bezbjednosti i ekonomskih interesa, unapređenje pravne zaštite, informisanja i obrazovanja, kao i za podizanje svijesti o značaju zaštite potrošača, naveli su iz Ministarstva.

Svjetski dan prava potrošača prvi put je obilježen 15. marta 1983, kada je Generalna skupština UN-a usvojila smjernice za zaštitu potrošača.

 

Izvor: rtcg.me

TAGS: