PRAVNI SAVJET POTOŠAČIMA USLUGA osiguranika tokom turističke sezone

Category: ,
advokat 1

advokat 1

 

 

Turistička sezona je već pri kraju, a u centru za zaštitu potošača pristižu prigovori na nemogućnost ili otežanost da osiguranici ostvare svoja zakonaska prava. Problem je očigledan, a nastao je iz više razloga:

 

a) obzirom na veliki broj ugovora o osiguranju koji se zaključuju prije I u toku turističke sezone, osiguravatelj mora uzeti u obzir  da je INFORMISANJE I SVJETOVANJE osnovni mehanizam zaštite korisnika usluga (potošača turističkih usluga). Ovaj temeljni princip je zastupljen  u svim domaćim zakonskim odredbama koje regulišu ovu oblast, ali je još važnije – ono je zastupljeno u svim evropskim direktivama iz oblasti osiguiranja. Pri tome uvijek se polazilo od činjenice da ugovori o osiguranju predstavljaju ugovore dobre volje, pri čemu ugovorne strane moraju iskazati maksimalno povjerenje prije I nakon sklapanja ugovora. To povjerenje se iskazuje pružanjem međusobnih informacija. Pri tome je najznačajnija informacija – upoznavanje osiguranika sa uslovima (prije svega finansijskim) a onda sa rizicima kojima je izložen potencijalni osiguranik. U toj konstataciji je nezaobilazna konkurencija osiguranja. Klijent mora biti upoznat sa svim ponudama koje se nude ugovorima o osiguranju. Dakle, kao „neuka stranka“ klijent nije u mogućnosti da izabere „proizvod osiguranja“ koji će njemu najviše odgovarati. Zato je obaveza osiguravatelja da svom klijentu predloži onaj „proizvod koji će njemu najviše odgovarati“. Jedan od načina da se ovo ostvari je PROPISIVANJE LISTE INFORMACIJA KOJE JE PRIJE SKLAPANJA UGOVORA O OSIGURANJU OSIGURAVATELJ DUŽAN DOSTAVITI KLIJENTU.

  Pravni osnov za ovakve pravne stavove se nalazi u Trećoj direktivi o neživotnom osiguranju br.92/94/EEZ i Trećoj direktivi o životnom osiguranju br.2002/83/EZ. Ovim direktivama se detaljno regulišu prava i obaveze ugovornih strana.

 

b) Ali sta se dešava u vašem okuženju? Osiguravatelji su privatna lica koja se bave ugostiteljskim uslugama. Imaju pravo da izaberu najpovoljniju osiguravajuću kuću, da pri tome moraju voditi računa o  interesima svojih klijenata –  svojih gostiju. Još je drastičniji slučaj kod akcijonarskih društava , čiji je vlasnik država … ima dio akcija, pa ova društva moraju da primjenju Zakon o javnim nabavkama.

Međutim, niti DOO rade po direktivama EZ, niti to čine AD, ………………….. i evropsko zakonodavstvo.

 Praksa je sledeća : ugovori o osiguranju se sklapaju putem posrednika (brokera). Oni su  neposredno u kontaktu sa potencijalnim ugovaračima osiguranja. Njihov položaj ( zajednički naziv insurance intermediciries) određen je Direktivom br. 2002/92/EZ o posredovanju i osiguranju. Ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da DOO i AD ne poštuju niti evropsko niti naše zakonodavstvo. Forsiraju svoje brokere, koji koriste monopolistički položaj i određuju uslove ugovora kako to njima odgovara, ne primjenjujući osnovno načelo u ovoj vrsti ugovora – upoznavanje ugovarača o njegovim uslovima. Praktično ovi ugovori su postali „ugovori po pristupanju“.  Pitanje je zašto se turističke firme ponašaju na ovakav način. Ako jedan ugovarač dodje u „CEZAP“ i izjavi da je cijena ugovora o osiguranju nesrazmjerno velika u odnosu na druge osiguravajuće kuće, onda se zaklučak nameće sam po sebi. Turističke firme ne vode računa o interesima svojih klijenata, nego preko svojih brokera ponašaju suprotno ………. intersima.

             A zanimljivo je da u medijima prestavnici ovih organizacija imaju niz krtika, kako država radi protiv njihovih intersa, usta su im puna evropskih integracija , a u praksi čine sve da gost ode nezadovoljan zbog njihovog neprofesionalnog ponašanja. 

 

ZA „CEZAP“

                                                                                                                                                                                                         ADVOKAT

                                                                                                                                                                                                        Ćalasan Dragomir

TAGS: