REGIONALNI MODEL ZA SMART SISTEM IZVJEŠTAVANJA GRAĐANA

Category:
holandija profilna

Projekat “Regionalni model za Smart sistem izvještavanja građana”  koji realizujemo  u saradnji sa partnerskim organizacijama iz regiona:  Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS), Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), Organizacija potrošača Makedonije (OPM), Zajednica udruženja lokalne samouprave u Republici Makedoniji (ZELS),  Zajednica opština Crne Gore (ZOCG). Finansira se od strane GIZ ORF MMS-a, a kao lider projekta je NVO Milieukontakt Makedonija. Ovaj projekat ima za cilj da identifikuje uslove za razvoj i implementaciju ovakvog sistema izvještavanja u opštinama u jugoistočnoj Evropi osiguravajući dijalog između udruženja lokalnih samouprava i organizacija potrošača za procjenu održivosti sistema i dogovore o njegovoj strukturi menadžmenta . Sistem izvještavanja će se oslanjati na smartphone i veb platforme. Ideja je da građani koriste svoj mobilni telefon kao alat koji omogućava međusobnu komunikaciju. Naprave sliku problema i direktno putem aplikacije obavijeste opštinu, ali takođe mogu pratiti šta su organi uradili kako bi riješili problem. Nakon što skinu aplikaciju, građani imaju pregled prijavljenih problema u opštini u onim oblastima koje ih zanimaju, ali i reakciju institucija.  Sistem se ne treba posmatrati samo kao sistem žalbi i praćenja da li su one riješene ili ne, već građani trebaju postati aktivni akteri u svojim oblastima.  Kao jedna od aktivnosti jeste razvijanje upitnika sa predstavnicima opština i javnih komunalnih preduzeća, a koji se odnose na istraživanje o postojećim i održivim riješenjima za komunikaciju između građana i organa lokalnih samouprava / Javno komunalnih preduzeća, u vezi prijavljivanja i rješavanja komunalnih problema, posebno putam mobilnih telefona (uključujući i Smart phone aplikaciju).

Projektom je predviđeno više sastanaka, uključujući i jednu studijsku posjetu.

 

 

 

POČETNI SASTANAK PROJEKTA “REGIONALNI MODEL ZA SMART SISTEM IZVJEŠTAVANJA GRAĐANA”

 

 

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta (kick-off  događaj) održan je u  hotelu Romantika u Velesu (Makedonija) od 21. do 22. januara 2015. godine . Cilj ovog sastanka bio je da okupi sve partnerske organizacije, kako bi se pridružili koordinaciji na projektnim aktivnostima, kao i da se  zvanično imenuju članovi  Upravnog odbora projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 STUDIJSKA POSJETA (NJEMAČKA I HOLANDIJA 22-27 MART 2015. GODINE)

 

 

U periodu od 22-27 marta 2015. godine, bili smo u studijskoj posjeti Njemačkoj i Holandiji, koju je organizovao i  finansijski podržao Otvoreni regionalni fond za modernizaciju opštinskih usluga. 

Kroz ovu  studijsku posjetu, imali smo prilike da vidimo stvarne primjere funkcionisanja u opštinama u Holandiji  i Njemačkoj,  bliže smo se upoznali sa funkcionisanjem navedenog sistema i time  stekli znatno  više praktičnih iskustava kada je ova oblast u pitanju. U Ajndhovenu smo se sastali sa gospodinom Paulom Smeetsom , glavnim menadžerom za grad Ajndhoven, i pojedine oblasti grada, koji upravlja sistemom pametnog izvještavanja. Sistem u Ajndhovenu, funcioniše već pet godina, a njegova ukupna realizacija zahtijevala je investiciju od 600.000 eura.

–          Najveća prednost sistema pametnog izvještavanja je smanjenje troškova opštine, kao i brzina rješavanja problema, kaže Paul Smeets. 

 

 Video materijal sa posjete Ajndhovenu

 

 

 

majolin asdasdas

 

 

 

Utreht

 

Jedan od glavnih prioriteta javne uprave grada Utrehta, po pitanju donošenja  procesa donošenja odluka o  javnim interesima su inicijative građana. Komunikacija između institutucija s jedne  i građana sa druge strane je jako važna i prvenstveno se odvija elektronskim putem. Građani su na taj način u mogućnosti da prijave određene probleme, ali još važnija je činjenica da imaju mogućnost da nadležnim institucijama dostave svoje inicijative za poboljšanje okruženja u kojem žive.

 

–         Ono što je zaista važno je da želimo zajedno graditi Utreht, što znači da mi kao opština nećemo graditi ništa zasebno, već zajedno i u konsultacijama sa građanima. Osjećaj vlasništva je jako važan, jer s jedne strane grad pripada svima, a s druge strane svi imaju odgovornosti u vezi s tim. To je ono što svi zajednički nastojimo ostvariti u Utrehtu, kazala nam je  gospođa Marieke Hellevoort, projektna menadžerka  za elektronsko učešće građana u ovom gradu.

              

Po mišljenju državnih službenika u opštini Utreht, ne radi se samo o sistemu koji se sprovodi, već o načinu života i razmišljanja. Predstavnici opštine i građani se sastaju i otvoreno diskutuju o pitanjima kako bi ostvarili zajedničke interese.  Zato je neophodno prvenstveno podići svijest građana i njihovih predstavnika u lokalnoj samoupravi.  

 

Vrlo inspirativan  primjer samostalne inicijative je projekat revitalizacije starih proizvodnih kapaciteta u industrijskoj zoni grada. Ovo područje je bilo centar metalne industrije prije samo 20 godina. Danas se ekonomski kapaciteti zasnivaju na sofisticiranim tehnologijama i kreativnim industrijama, a napuštena skladišta i radionice su mjesto na kojem lokalni umjetnici i arhitekte mogu izraziti svoju kreativnost u svrhu ekonomskog razvoja.

 

–         Ovo je bila zaboravljena i napuštena lokacija u Utrehtu, ali je sada više ljudi zainteresovano za istoriju ovog mjesta, a broj kompanija koje su spremne investirati ovdje se povećava, tako da se to pretvara u često posjećenu i ekonomski održivu lokaciju, kaže gospođa Marleen Laverman iz Udruženja prijatelja Cartesia u Utrehtu. 

 

Cijela aktivnost je takođe finansijski podržana kroz opštinski budžet i od kompanija u neposrednom okruženju, a dodatni prihodi se stvaraju izradom raznih artikala za brojne festivale koji se održavaju u Utrehtu tokom ljetnih mjeseci, po kojima je grad takođe poznat.

 

 Video materijal sa posjete Utrehtu

 

 

Darmštad i Frankfurt

Prilkom posjete Darmštadu i Frankufurtu,domaćini ovih gradova istakli su da  je prvi korak u sprovođenju, pružanje informacija građanima o predstojećim aktivnostima, konsultacije i forumske diskusije. Takođe  je naglašeno da određeni mehanizam, bez obzira na to koliko je tehnološki napredan, ne može uspješno funkcionisati bez aktivnog učešća građana. Pored činjenice da građani mogu prijavljivati infrastrukturne probleme, takođe imaju mogućnost da glasaju elektronskim putem u vezi sa pitanjima koja imaju prioritet prilikom rješavanja u opštini.

      – Prije nego što je sistem uspostavljen, građani su vidjeli probleme, npr. tokom opuštajućih šetnji gradom vikendom, ali jednostavno nisu imali motivaciju da ih prijave gradskoj upravi, jer su se morali sjetiti šta je tačno bio problem i gdje, da dođu kući i da napišu e-mail ili nazovu. Sada mogu prijaviti problem čim ga primijete. Imaju mogućnost da istovremeno prijave nekoliko problema, što je često slučaj, jer su shvatili da se problemi brže rješavaju, kaže dr. Tobias Klug iz kompanije “Wer Denkt Was” koja je razvila aplikaciju za pametne telefone Mängelmelder za prijavu nedostataka.

Kako  su predstavnici opštine tokom sastanka u Gradskoj upravi u Frankfurtu  objasnili, bez obzira da li osoba želi da prijavi problem ili glasa o prioritetu određenog projekta, samo se jednom mora registrovati u sistemu. Suština ovakvog funkcionisanja je transparentnost rada nadležnih institucija što daje trenutan i jasan uvid u ono što rade ili ne za zainteresovane građane. S druge strane, kategorizacija problema omogućava jasno definisanje odgovornosti za rješavanje određenog pitanja, što štedi i vrijeme i novac.   

 

Video materijal sa posjete Darmštadu i Frankfurtu

 

 

DRUGI SASTANAK PROJEKTA “REGIONALNI MODEL ZA SMART SISTEM IZVJEŠTAVANJA GRAĐANA”

 

U periodu od 24-26 juna 2015.godine u Paliću (Srbija) održan je drugi sastanak upravnog odbora, koji je okupio sve partnerske organizacije- učesnice projekta. Na sastanku su prezentovani završni izvještaji svake od organizacija, koji su potom i usvojeni od strane svih članova upravnog odbora. Učesnici su diskutovali o daljim koracima u projektu, odnosno davali svoje prijedloge i sugestije, kada je riječ o  tehničkom dijelu ove aplikacije.

Prisutni su, na sastanku, odredili datum sljedećeg, a ujedno i posljednjeg sastanka upravnog odbora,u ovoj fazi projekta,koji će se održati u Crnoj Gori.

 

 

 

 

Video materijal sa posjete Paliću (Srbija)

 

 

 

 

TAGS: