Spriječen uvoz čak 36.000 kilograma zatrovanog limuna

Category: , ,
limun

Inspektori za hranu spriječili su da na crnogorsko tržište u oktobru dospije više od 36.000 kilograma limuna u kome je pronađen opasni pesticid, navedeno je u izvještaju o radu inspekcijskih službi Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, piše Pobjeda.

Tokom oktobra, od ukupnog broja pregledanih pošiljki iz uvoza, hrane biljnog porijekla, zbog utvrđenih neusaglašenosti sa propisanim zahtjevima bezbjednosti, zabranjen je uvoz i stavljanje u slobodan promet 12 pošiljki hrane, ukupne težine 87.489 kilograma i vraćeno je 14 drvenih paleta i te pošiljke su uništene ili vraćene isporučiocima.
“Pesticid malathion pronađen je u limunu, zbog čega je vraćeno ukupno 36.312 kilograma tog voća. Zbog prisustva štetnih organizama koji ugrožavaju kvalitet hrane i neoznačenih paleta, u oktobru je vraćeno 23.000 kilograma krompira, a zbog propiconazole (pesticida) vraćeno je 4.536 kilograma paprika”, navedeno je u izvještaju.
Inspektori su spriječili da na crnogorsko tržište dospije čak 10.687 kilograma jabuka koje imaju nedozvoljene pesticide. Zbog alfatoksina B1 vraćeno je i 15.015 kilograma hrane za životinje, kao i 6.000 kilograma kukuruza.
Oni su spriječili i da u promet dospiju četiri pošiljke hrane životinjskog porijekla, ukupne težine 21.445 kilograma, jer su bile nebezbjedne za upotrebu.
Kako je precizirano, pošiljke su vraćene isporučiocima ili su uništene na propisani način.
“Bakterija ešerihija koli pronađena je u 1.489 kilograma sira, kao i u 2.122 kilograma zrelog kajmaka. Cvjetni med imao je određenu količinu hidroksimetilfurfurala koja je narušila njegov kvalitet, a jogurt prekomjernu količinu aflatoksina M1”, navedeno je u izvještaju. Kada je u pitanju kontrola izvoza, fitosanitarna inspekcija je pregledala 533 pošiljke i izdala 449 fitosertifikata za izvoz voća, povrća, pečurki, šumskih plodova i drvene građe.
Tokom oktobra, inspektori za hranu su od ukupnog broja pregledanih pošiljki hrane neživotinjskog porijekla iz uvoza, zabranili promet dvije pošiljke pekmeza i marmelade ukupne težine 1.815 kilograma.
Kako piše u izvještaju Uprave za oktobar, ovo je učinjeno zbog toga što je utvrđeno da propisani zahtjevi za bezbjednost hrane nijesu ispunjeni.
“U pitanju su pekmez od šljiva (874 kilograma) i marmelada od šipuraka i jabuka (941 kilograma) koji su zabranjeni, jer su imali nedozvoljenu količinu sumpordioksida (SO2). Pošiljke su vraćene isporučiocu ili su uništene na propisan način”, navedeno je u izvještaju.

TAGS: