USLUGE ONLINE PRIJAVE PROBLEMA POTROŠAČA U OBLASTI BEZBJEDNOSTI I KVALITETA HRANE:

  • INFORMISANJE POTROŠAČA O PITANJIMA U OBLASTI BEZBJEDNOSTI I KVALITETA HRANE ;

  •  PRIKUPLJANJE ŽALBI POTROŠAČA:

  • RJEŠAVANJE ŽALBI PRUŽANJEM SAVJETA POTROŠAČIMA;

  • RJEŠAVANJE ŽALBI POSREDOVANJEM;

  • UPUĆIVANJE ŽALBI NADLEŽNIM INSPEKCIJAMA.

nasi-logotipi