Zaštita potrošačkih prava lica sa invaliditetom – projekat „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom”

Category: ,
toggle-tab-i-enter

EU i MJU

 

toggle 

Molimo Vas da obratite pažnju na dugmiće sa lijeve strane ekrana kojima osobe slabijeg vida mogu povećati kontrast prikaza prezentacije kao i veličinu slova. Takođe, za osobe sa smanjenom pokretljivišću, cijela internet prezentacija može se pregledati uglavnom sa dva dugmeta na tastaturi:

 tab i enter 

Zaštita potrošačkih prava ranjivih kategorija stanovništva je uvijek bila naša prvenstvena briga. U saradnji sa Savezom slijepih Crne Gore (SSCG) razvili smo projekat „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” a odobren je za finansiranje od Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta podrške demokratiji i ljudskim pravima (EIDHR) i od Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Molimo Vas pogledajte više za osobe sa invaliditetom a o projektu i rezultatima molimo Vas pogledajte ovdje „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” .

 

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Vlade Crne Gore, Ministarstva javne uprave. Stavovi izraženi u ovom dokumentu isključiva su odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave.

cezap-i-sscg-small

TAGS: