Aktivan potrošač je zaštićen potrošač!

CEZAP ovaj projekat sprovodi u partnerstvu sa Fondom za aktivno građanstvo, a realizuje se u okviru grant šeme „Aktivno učešće” kao dijelom programa „Podržani=Osnaženi”. Program realizuje Fond za aktivno građanstvo – fAKT, u partnerstvu sa Zakladom za razvoj lokalne zajednice „Slagalica“ iz Hrvatske i finansijsku podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Cilj je jačanje zaštite potrošača u Glavnom gradu CG kroz osnaženo građansko učešće i inicijative u zajednici; otvaranje Savjetovališta za potrošače u Podgorici i povećanje svijesti i aktivizma o potrošačkim pravima.

Održana konferencija za novinare: Potrošači da budu centralna figura na tržištu

Podgorica, PR pres servis – Otvaranje funkcionalnog Savjetovališta za potrošače u Podgorici ojačalo bi zaštitu potrošača u Glavnom gradu, kroz osnaženo građansko učešće i inicijative u zajednici, saopšteno je na pres konferenciji, koju je povodom projekta „Aktivan potrošač je zaštićen potrošač” organizovao Centar za zaštitu potrošača (CEZAP)

Predsjednica CEZAP-a, Olga Nikčević, istakla je da će projekat pomoći da se ostvari odluka iz 2016. godine da opštine formiraju savjetovališta za zaštitu potrošača, a njihov cilj je da se građani što više aktiviraju kako bi mogli lakše ostvariti svoja prava.

Nikčević je istakla da ne postoji nijedna oblast u kojoj potrošači nisu ugroženi u velikoj mjeri.

„Jako teško dolaze do ostvarenja svojih prava. Trudimo se maksimalno da ostvarimo ovu mogućnost otvaranja posebnog savjetovališta, kao što je slučaj u svim bivšim jugoslovenskim republikama, a da ne govorimo o zapadnim zemljama. Međutim, nisu imali sluha za naše zahtjeve. Savjetovalište bi pružilo priliku potrošačima da se organizuju, grupno da reaguju i to bi bila velika stvar“, smatra Nikčević.

Projektna asistentkinja, Ivana Vujačić, pojasnila je da je ideja projekta da potrebe potrošača budu prepoznate na lokalnom nivou i budu uključene u proces donošenja odluka u skladu sa već postojećim pravnim i strateškim okvirom.

„Još 2016. godine usvojen je Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave prema kom lokalna samouprava treba da obezbijedi infrastrukturnu osnovu za nesmetano funkcionisanje savjetovališta kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i korišćenju opredijeljenog kancelarijskog prostora kao i sredstva za naknade za zaposlene savjetnike i stručne saradnike za pojedine složenije segmente zaštite potrošača“, navela je Vujačić.

Međutim, kako je ukazala, plan do danas nije ostvaren što za posljedicu ima da se glas potrošača sve slabije čuje usljed čega se, kako je dodala, njihova prava flagrantno krše raznim zloupotrebama.

„Iz navedenih razloga, projekat će se fokusirati na intenzivnu kampanju, koja bi uključivala organizaciju potrošačkog karavana koji će obići različite lokacije u Podgorici, sa posebnim fokusom na ugrožene kategorije stanovništva u okviru kojeg će biti pružena besplatna pravna pomoć, a koja će potrošačima biti dostupna tokom cijelog projekta“, istakla je Vujačić.

Poručila je da je posebno značajno da potpisivanjem peticije potrošači podrže otvaranje potpuno funkcionalnog savjetovališta kom će moći da prijavljuju sve anomalije na tržištu, da bi CEZAP, kako je pojasnila, mogao blagovremeno da djeluje i pruži zaštitu u konkretnim slučajevima.

„Cilj je da CEZAP kroz članstvo u tijelima na državnom i lokalnom nivou ukaže da ekonomske politike, koje se sprovode, nijesu u skladu sa potrebama krajnjih korisnika ili ih čak ugrožavaju. Na taj način bi se omogućilo inkluzivno upravljanje, jer bi i na lokalnom nivou organizacijama potrošača bila priznata uloga koja im po zakonu pripada, a to je da budu jedan od nosilaca zaštite potrošača“, kazala je Vujačić.

Ukazala je da na nivou Glavnog grada ne postoji služba za zaštitu potrošača.

„Kao krajnji rezultat, projekat će ponuditi prijedlog modela za pružanje podrške lokalne samouprave u funkcionisanju Savjetovališta za potrošače u Podgorici u punom kapacitetu. Ova studija bi se potom prezentovala na okruglom stolu sa predstavnicima Glavnog grada i resornog Ministarstva, kako bi inicirala konkretniji dijalog u pravcu nalaženja optimalnog rješenja i kreiranja potpuno primjenjivog modela saradnje između NVO za zaštitu potrošača i lokalne samouprave, a sve u cilju osnaživanja potrošača da bude centralna figura na tržištu“, rekla je Vujačić.

POTPIŠITE PETICIJU za podršku Glavnog grada Podgorica otvaranju i radu Savjetovališta za potrošače