Thematic workshop 4.11.2019

IZVJEŠTAJ SA TEMATSKE EDUKATIVNE RADIONICE NAMIJENJENE LICIMA SLABIJE POKRETLJIVOSTI

Radionicu je otvorila Jasna Božović, projektni koordinator, nakon čega se prisutnima obratila Zagorka Pavićević, pravnica iz Savjeta Slijepih Crne Gore a potom se pristunima obratio ekspert iz oblasti zaštite potrošača Zoran Nikolic, potpredsjednik Nacionalne ogranizacije potrošača Srbije i člav Nacionalnog savjeta za zaštitu potrošača Srbije.

Na početku radionice dat je kratak pregled istraživanja javnog mjenja i stavova osoba sa invaliditetom koje je sprovedeno u okviru projekta „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošača lica sa invaliditetom“ nakon čega su pristuni učesnici upoznati sa trenutnim pravima potrošača OSI, u skladu sa postojećim zakonskim i podzakonskim propisima.

Koordinator Jasna Bozović je istakla da je poznavanja prava OSI od izuzetne važnosti zbog potreba ovih lica za jednakim pristupom robi i uslugama. Zagorka Pavicević upoznala je prisutne sa analizom normativnog okvira koja je izrađena za potrebe ovog projekta.

Prisutni su kao glavne probleme lica slabije pokretljivosti u oblasti prava potrošača, ujedno i preporuke za njihovo rješavanje istakli sledeće:

  • Poskupljenje taksi usluga, na teritoriji Crne Gore s jedne strane, a neprilagođen gradski prevoz osobama slabije pokretljivosti. Posebno je istaknuta činjenica da samo jedno vozilo jednog taksi udruženja 19700 ima vozilo koje je prilagođeno osobama slabe pokretljivosti, ali je ovo vozilo stalo zauzeto po riječima učesnika radionice, te da bi u pravcu rješavanja ovog problema značajna bila inicijativa koja bi od strane Saveza Slijepih i NVO CEZAP bila upućena ka svim taksi udruženjima da nabave po jedno vozilo koje je prilagodjeno potrebama osoba slabije pokretljivosti;
  • U oblasti finansijski uluga posebno je istaknut problem nepristupačnih bankomata zbog njihove visine,a takođe je istaknut kao problem i nedostatak bankomata koji posjedu govornu podršku. Kao pozivitan primjer pristupačanih bankarskih usluga istaknuto je elektronsko bankarstvo. U pravcu rješavanja ovog problema, predložen je sastanak sa predstavnicima CBCG- Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, obzirom da sastanak sa bankarskim ombudsmanom nije dao željene rezultate.
  • Na radionici je posebno istaknuto da predstavnici ministarstva ekonomije nemaju dovoljno razumijevanja i senzibiliteta za prava potrošača OSI te da bi u pravcu rješanja problema OSI a i drugih lica u ovoj oblasti značajno bilo institucionalno izmiještanje sektora zastite potrošača u sektor za zaštitu konkurencije koji bi bio vise posvećen zaštiti potrošača. Ovu preporuku je dao Goran Macanović iz Saveza Slijepih Crne Gore.