Prava potrošača sa invaliditetom

Ovdje možete naći pravne propise a koji se odnose na prava potrošača sa invaliditetom.

Podzakonski akti

Međunarodni propisi

Regulativa Evropske unije

O projektu „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” više informacija možete naći ovdje.

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Ova internet prezentacija je izrađena uz finansijsku podršku Vlade Crne Gore, Ministarstva javne uprave. Stavovi izraženi u ovom dokumentu isključiva su odgovornost Centra za zaštitu potrošača i Saveza slijepih Crne Gore i ne odražavaju nužno stavove Ministarstva javne uprave.

Prijavi diskriminaciju

Vi imate pravo da prijavite diskriminaciju potrošača sa invaliditetom a mi ćemo je pravno sprovesti u skladu sa propisima koje možete naći ovdje.

Izaberite način koji Vama odgovara. Ne morate da znate propise, važno je da nam saopštite kojom uslugom nijeste zadovoljni.

Vašu prijavu ćemo tretirati povjerljivo, brzo i ozbiljno a i obavještavaćemo Vas o rezultatima.

Možete nas pozvati na broj telefona +382 20 244 170 a mi ćemo Vam uzvratiti poziv kako bi on za Vas bio besplatan.

Molimo Vas da imate na umu da je usluga poziva telefonom dostupna od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati.

Prijavu možete poslati i poštom na sledeće adrese:
Nevladino udruženje „Centar za zaštitu potrošača“ – CEZAP, Slobode br. 17, 81000 Podgorica
Nevladino udruženje „Savez slijepih Crne Gore“, Njegoševa 6, 81000 Podgorica