U saradnji sa PRVA TV i TV CETINJE, CEZAP je pokrenuo projekat pod nazivom “Ono Si Što Konzumiraš: Profesionalniji nacionalni i lokalni mediji za bolje informisane građane!”

 

eu-i-jpg

 

logo46142728_2189651107971263_7918159843859365888_n

533886c5a1ffaf1483157f5763c21691

Projekat ima za cilj da ojača participativnu demokratiju i proces EU integracija u Crnoj Gori kroz jačanje i stimulisanje profesionalnog i finansijskog okruženja za pluralističke medije. Kroz projekat se takođe želi uticati na odgoj i razvoj nezavisnog novinarvstva kako bi se dobio visok kvalitet medijske produkcije u području procesa evropskih integracija Crne Gore, jednako u slučaju nacionalnih i lokalnih medija. Ostali specifični ciljevi projekta jesu osnaživanje slobodnog, objektivnog i profesionalnog etičkog novinarstva u Crnoj Gori, podizanje svjesti o uticaju (dis)informacije, kao i jačanje medijske pismenosti. 

_______________________________________________________________________________________________________

Reportaža TV PRVA:

U okviru projekta, 25 i 26 Juna 2020, održan je i dvodnevni napredni trening za novinare i studente novinarstva, a na temu istraživačkog novinarstva. Trening su vodila dva predavača: Radovan Bogojević i Vesna Rajković-Nenadić. Svi učesnici su bili saglasni u ocijeni da je trening bio veoma dobro organizovan, da im je bilo zadovoljstvo što su učestvovali u istom, kao i da su zaista stekli mnoga nova i korisna znanja. Zahvaljujemo se cijenjenim predavačima na njihovoj posvećenosti i profesionalno odrađenom poslu!

vlcsnap-2020-10-08-12h45m36s888vlcsnap-2020-10-08-12h46m05s076vlcsnap-2020-10-08-12h46m52s485

vlcsnap-2020-10-08-12h45m08s458

______________________________________________________________________________________________________________________________

U okviru projekta “Ono si Što Konzumiraš”, u saradnji sa TV PRVA i RTV Cetinje, CEZAP je organizovao i drugi napredni trening za novinare i studente novinarstva, a na temu istraživačkog novinarstva i profesionalne etike. Predavači tokom ovog dvodnevnog treninga bili su Vesna Raković Nenadić i Maja Lalić Burzanović. Kao što je to bio slučaj i sa prethodno organizovanim treningom, učesnici su ocijenili isti kao veoma dobro organizovan i jako koristan. Za razliku od prethodno organizovanog treninga, ovaj je bio više interaktivan i uključivao je praktične vježbe. Zahvaljujemo se svim učesnicima i predavačima.

TV PRVA, Reportaža o treningu:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

26 i 27 Janura CEZAP i TV PRVA su organizovali još jedan napredni trening za novinare i studente novinarstva, a u okviru projekta “Ono Si Što Konzumiraš”. Medijska pismenost, odgovori na pitanja šta su lažne vijesti i kako ih prepoznati, kao i potrošačka prava bile su teme koje su obrađivane tokom ovog dvodnevnog seminara. Još jednom, učesnici su ocijelnili seminar kao veoma poučan i dobro organizovan. Predstavljene su i teme za 8 filmova koje će TV PRVA u saradnji sa CEZAP-om, a u okviru projekta, uraditi i emitovati.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

1 i 2 Aprila TV PRVA, CEZAP i RTV CETINJE organizovali su još jedan napredni seminar za predstavnike medija i studente, a u okviru projekta “Ono si Što Konzumiraš” kojeg sprovode u saradnji sa Evropskom Unijom. Na seminaru je najviše bilo riječi o medijskoj pismenosti i lažnim vijestima, kao i o tome kako sve to utiče na odnose i procese u društvu. Drugog dana seminara govorilo se o temama za dokumentarne filmove koje će TV PRVA i CEZAP snimati i emitovati u okviru projekta. U pitanju je osam filmova na temu kršenja potrošačkih prava.