O projektu

NVO CEZAP u saradnji sa Litvanskim Institutom za potrošače, u periodu 2016 do 2018, sproveo je projekat „Jačanje kapaciteta potrošačkih NVO u Crnoj Gori u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane“, koji je podržan od strane Delegacije EU u Crnoj Gori.

Cilj projekta jeste: da doprinese razvoju visokog nivoa zaštite potrošača u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj osnaživanje organizacija potrošača, sa znanjem i vještinama, kako bi efikasno štitili prava potrošača, naročito praćenjem bezbjednosti i kvaliteta hrane, analizirajući obmanjujuće informacije o hrani, sistematizovanjem žalbi potrošača i korišćenjem podataka zasnovanih na dokazima u regulatornom procesu.

Projekat je razvio profesionalnu i dugotrajnu saradnje sa državnim institucijama i drugim NVO, koje se bave zaštitom potrošača u oblasti bezbjednosti i kvaliteta hrane.

Više o projektu i aktivnostima