Uopšteno o projektu

Projekat „Svi smo stvoreni jednaki, ka efikasnijoj zaštiti potrošačkih prava lica sa invaliditetom” („We are all created equal: Towards more efficient consumer protection of persons with disabilities“), finansiran je od Evropske unije u okviru Evropskog instrumenta podrške demokratiji i ljudskim pravima (EIDHR) i od Ministarstva javne uprave Crne Gore.

Ostvarivanjem ciljeva i rezultata projekta poboljšaće se funkcionisanje lokalnog tržišta za bolji pristup dobrima i uslugama za osobe sa invaliditetom.

Opšti cilj projekta jeste da se doprinese budućoj konsolidaciji fundamentalnih prava i većoj socijalnoj inkluziji lica sa invaliditetom a očekivani projektni rezultati su:

  • Povećani kapaciteti NVO sektora koji radi na zaštiti potrošačkih prava osoba sa invaliditetom u oblastima istraživanja, monitoringa javnih politika i umrežavanja
  • Stvoreni mehanizmi za prijavljivanje slučajeva diskriminacije osoba sa invaliditetom kao potrošača kroz radnu grupu, posebnu telefonsku liniju i web platformu
  • Procjena implementacije pravnog i institucionalnog okvira koji se tiče prava osoba sa invaliditetom kao potrošača
  • Ocijenjena percepcija osoba sa invaliditetom u pogledu pristupa dobrima i uslugama
  • Podignuta svijest ključnih aktera i javnosti o principima i koristima socijalne uključenosti ugroženih grupa

Ostvarivanjem ciljeva i rezultata projekta poboljšaće se funkcionisanje lokalnog tržišta za bolji pristup dobrima i uslugama za osobe sa invaliditetom.

Projekat implementiraju nevladina udruženja Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) i Savez slijepih Crne Gore (SSCG) od 1. maja 2018. g. a predviđeno je da traje dvije godine. Ukupna planirana vrijednost projekta je 128.782,5 EUR, od čega je predviđeno da Evropska unija finansira 122.000 EUR odnosno 94,73% a Ministarstvo javne uprave 6.782,50 EUR odnosno 5.27%.

Ovdje možete prionaći pravne propise za potrošače sa invaliditetom.

Ovdje možete prijaviti diskriminaciju potrošača sa invaliditetom.