Potrošač je zakon!

U cilju što boljeg i efikasnijeg pružanja pomoći i podrške potrošačima u Podgorici ali i Crnoj Gori, kao i podizanja svijesti i bolje informisanosti potrošača, Centar za zaštitu potrošača je pokrenuo projekat “Potrošač je zakon! – edukacija i pravna pomoć za potrošače” koji je podržalo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore.

Vodič o pravima potrošača u online trgovini

U okviru projekta pripremljen je “Vodič o pravima potrošača u online trgovini” koji se fokusira na osnovna prava potrošača kod distancione prodaje a naročito: pravo na jednostrani raskid ugovora i uslovi za njegovo ostvarenje; obrascu o jednostranom raskidu koji je propisalo Ministarstvo i podacima koji se mogu tražiti od potrošača; šta treba da sadrže predugovorna obavještenja i način njihovog isticanja; kao i o pretpostavkama za zaključenje ovih ugovora. Poseban fokus će se staviti na trgovinu putem društvenih mreža odnosno o rizicima i pravnim posljedicama  takvih ugovora.

Video klipovi o pravima potrošača

U saradnji sa portalom Bankar.me, napravili smo serijal edukativnih videa koji imaju za cilj da razjasne nedoumice koje potrošači imaju kada je u pitanju primjena Zakona o zaštiti potrošača ali i da nam daju uputstva i načine na koje možemo doći do svojih prava. Promocija ovog edukativnog materijala dio je projekta “Potrošač je zakon!” koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma CG

Reklamacija kupljenog proizvoda
Kupovina preko društvenih mreža