Potrošač je zakon!

U cilju što boljeg i efikasnijeg pružanja pomoći i podrške potrošačima u Podgorici ali i Crnoj Gori, kao i podizanja svijesti i bolje informisanosti potrošača, Centar za zaštitu potrošača je pokrenuo projekat “Potrošač je zakon! – edukacija i pravna pomoć za potrošače” koji je podržalo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore.

Vodič o pravima potrošača u online trgovini

U okviru projekta pripremljen je “Vodič o pravima potrošača u online trgovini” koji se fokusira na osnovna prava potrošača kod distancione prodaje a naročito: pravo na jednostrani raskid ugovora i uslovi za njegovo ostvarenje; obrascu o jednostranom raskidu koji je propisalo Ministarstvo i podacima koji se mogu tražiti od potrošača; šta treba da sadrže predugovorna obavještenja i način njihovog isticanja; kao i o pretpostavkama za zaključenje ovih ugovora. Poseban fokus će se staviti na trgovinu putem društvenih mreža odnosno o rizicima i pravnim posljedicama  takvih ugovora.

Video klipovi o pravima potrošača

U saradnji sa portalom Bankar.me, napravili smo serijal edukativnih videa koji imaju za cilj da razjasne nedoumice koje potrošači imaju kada je u pitanju primjena Zakona o zaštiti potrošača ali i da nam daju uputstva i načine na koje možemo doći do svojih prava. Promocija ovog edukativnog materijala dio je projekta “Potrošač je zakon!” koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma CG

Reklamacija kupljenog proizvoda
Kupovina preko društvenih mreža
Prava potrošača kod snabdijevanja električnom energijom
Prava potrošača u slučaju neispravnosti kupljenog proizvoda
Isticanje cijena
Vansudska zaštita u potrošačkim sporovima

Okrugli sto “Savjetovalište za zaštitu potrošača u Podgorici”

Kao završna aktivnost projekta, 31.1.2023. godine CEZAP je organizovao okrugli sto na temu “Savjetovalište za zaštitu potrošača u Podgorici” sa ciljem da podstakne dijalog kako bi se efikasnije implementirao Plan aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave koji je usvojen još 2016. godine, ali koji nije doživio očekivane domete već je pretežno nerealizovan. Pored predstavnika CEZAP-a, na okruglom stolu su učestvovali predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Glavnog grada Podgorica i nezavisni eksperti. Na okruglom stolu predstavljen je Izvještaj o radu CEZAP-a u 2022. godini. Nakon toga uslijedila je diskusija o ovoj temi iz koje su proistekli sljedeći zaključci:

  1. Uputiti inicijativu Glavnom gradu da se oblast zaštite potrošača uvrsti na listu prioritetnih oblasti u kojima će se za tekuću godinu pružati finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija
  1. Uputiti inicijativu Glavnom gradu za potpisivanje sporazuma o saradnji i korišćenju opredijeljenog kancelarijskog prostora za potrebe Savjetovališta za potrošače
  2. Ministarstvo će predvidjeti ažuriranje postojećeg Plana aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave kao jednu od aktivnosti kroz Akcioni plan za realizaciju NPZP 22-24, za 2023. godinu
  3. Predlog da se ovo pitanje nađe među predloženim tačkama dnevnog reda za drugu redovnu sjednicu Savjeta koja će se održati do kraja februara 2023. godine.