O sertifikatu

Žig “Fer sa potrošačem” je upisan u Registar žigova pod brojem 15873 po Rješenju Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma br, 626-2381/2022-2

Sertifikat “Fer sa potrošačem” predstavlja znak od povjerenja, ugleda i zagarantovane dobre prakse u odnosima sa potrošačima.

Sertifikat bi dobile one kompanije koje nude dodatnu vrijednost u oblasti zaštite potrošača koji ispunjavaju odgovarajuće kriterijume u šest oblasti: zaštita bezbjednosti i zdravlja potrošača; primjena poštene poslovne prakse u oglašavanju i zaključivanju ugovora; odnosi sa potrošačima i rješavanje žalbi; zaštita ličnih podataka i privatnosti potrošača; edukacija i informisanje potrošača i savjesna i održiva potrošnja.

Izdavanje sertifikata doprinijeće povećanju povjerenja potrošača u kompanije, a s druge strane kompanije će steći veću vidlјivost i pokazati bolјi odnos prema potrošačima na polјu sagledavanja njihovih problema i rješavanja žalbi potrošača posredstvom organizacija potrošača. Postizanje međusobnog povjerenja između sektora civilnog društva, potrošača i kompanija, što će pobolјšati konkurentnost i omogućiti fer tržišne odnose.

Sertifikat “Fer sa potrošačem” razvijen je u okviru projekta “Razvoj partnerstva između civilnog društva i poslovnog sektora” koji je realizovala mreža potrošačkih organizacija Jugoistočne Evrope – ConWeb, a koju pored CEZAP-a, sačinjavaju još i Organizacija potrošača Makedonije (OPM) i Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS), uz finansijsku podršku Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN) i Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Saopštenje o predstavljanju sertifikata

U hotelu “Cue” u Podgorici, 27.10.2021.godine je održana konferencija za trgovce i medije na kojoj je predstavljen inovativni model pružanja usluga sertifikacije za kompanije “Fer sa potrošačem”, a koji su razvile članice ConWeb mreže potrošačkih organizacija za Jugoistočnu Evropu, Organizacija potrošača Makedonije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije i Centar za zaštititu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP) kroz projekat “Razvoj partnerstva između civilnog društva i poslovnog sektora”, koji je finansirala Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), a implementiran od strane Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN). Konferencija je okupila 30 predstavnika najznačajnijih kompanija na crnogorskom tržištu koji su prepoznali značaj ove inicijative za razvoj konkurentnog i fer tržišta u Crnoj Gori.

Predstavljajući benefite i sam postupak sertifikacije, Željko Tomović iz CEZAPa-a istakao je da je sertifikat „Fer sa potrošačem“ znak povjerenja ugleda i zagarantovane dobre prakse trgovaca prema potrošačima. Prema njegovim riječima, sertifikat će istaći kompanije koje se odlikuju korektnim odnosom prema potrošačima, koje nude jedan korak više u odnosu na ono što je zakonska regulativa, koje su spremne uvijek da izađu u susret potrošačima, a ujedno poštujući šest oblasti koje su sertfikatom obuhvaćene.

Olga Nikčević iz CEZAP-a kazala je da sertifikat „Fer sa potrošačem“ ohrabruje trgovce da usklade svoje tržišno ponašanje sa zakonom i dobrom poslovnom praksom u odnosu prema potrošačima, a istovremeno garantujući potrošačima da će njihove potrebe i zahtjevi biti zadovoljeni, a eventualni sporovi brzo riješeni. „Na taj način se u praksi očekuje da će sertifikat pružiti veću zaštitu potrošačima, a  samim tim i smanjiti potrebu za intervencijom organa za nadzor tržišta“, rekla je Nikčević.

Rada Marković, šefica Radne grupe za poglavlje 28 (zaštita potrošača i zdravlja) je, govoreći o sertifikatu, kazala da je to “osvježenje za Crnu Goru u ovoj oblasti“. Prema njenim riječima, sertifikat je direktni benifit da se problem na relaciji trgovac – potrošač vrati na rješavanje upravo između ugovornih strana. Jasna Vujović iz Ministarstva ekonomskog razvoja (MER) rekla je da taj resor snažno podržava inicijative koje doprinose poboljšanju položaja potrošača u Crnoj Gori. „Kroz navedeni sertifikat doprinijeće se podizanju svijeti o značaju zaštite potrošača, a pojedinačni slučajevi biće riješeni prije nego što to dođe do UIP-a i drugih nadležnih organa“ navela je Vujović.