Thematic workshop 06.11.2019

IZVJESTAJ SA TEMATSKE EDUKATIVNE RADIONICE NAMIJENJENE LICIMA SA OŠTEĆENJEM VIDA

Datum: 06.11.2019 – Bijelo Polje, Hotel Franca

Radionicu je otvorila asistent projektnog koordinatora Anđela Dragović, nakon čega se prisutnima obratila Zagorka Pavićević, pravnica iz Savjeta Slijepih Crne Gore a potom se pristunima obratio ekspert iz oblasti Zaštite potrošača Zoran Nikolić, potpredsjednik Nacionalne ogranizacije potrošača Srbije i član Nacionalnog savjeta za zaštitu potrošača Srbije.

Prisutni su kao glavne probleme istakli:

  • Nepoštovanje podzakonskih propisa u oblasti zaštite potrošača osoba sa oštećenjem vida konkretno nepostojanje označavanja proizvoda na brajovom pismu usled čega je veliki broj osoba sa oštećenjem vida onemogućen da samostalno obavlja trgovinu. Pored navedenog problem predstavlja i nedostatak taktilnih traka , polja ili staza kada je u pitanju kupovina roba i usluga široke potrošnje, a naveden je i problem nasenzibilnosti zaposlenih.
  • Kada je u pitanju oblast usluga od javnog interesa i plaćanje režija kao problem je istaknut nepristupačnost naplatnih punktova Elektrodistibucije, Vodovoda ili Telekoma, nedostatak govorne podrške
  • U oblasti bankarskih usluga istaknut je nedostatak govorne potrške kod bankomata, kao i nepristupačnost usluga usled nedostatak taktilnih traka, taktilnog polja i slično.
  • Prilikom prevoza javnim prevozom ili taksijem problemi koji pogađaju OSI su: nepostojanje rampe, nesenzibilisanost zaposlenih i nedostatak govorne podrške.
  • Kada je u pitanju TV sadržaja kao glavni problem istaknut je nedostatak govorne podrške.

Preporuke na koje su učesnici radionice ukazali su:

  • Veća uključenost NVO sektora za potrebe lica sa oštećenjem vida;
  • Raditi na uklanjanju prepreka u velikim marketima a posebno proširiti listu proizvoda koji se obilježavaju na Brajevom pismu;
  • Raditi na uvođenju taktilnih traka;
  • Edukovati zaposlene u marketima i drugim trgovinama za rad sa osobama sa invaliditetom;
  • Poboljšati pristupačnost sajtova i bankomata;