Kontakt

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999. godine i aktivno radi na poboljšanju njihovog položaja u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj zaštita potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN.

Kontaktirajte nas putem forme

=

Najčešća pitanja klijenata

Pronađite odgovore na neke od najčešće postavljenih pitanja klijenata o pravima potrošača u Crnoj Gori.

Koja je uloga centra za zaštitu potrošača?

Centar za zaštitu potrošača postoji od 1999. godine i aktivno radi na poboljšanju njihovog položaja u Crnoj Gori, kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija, čiji je osnovni cilj zaštita potrošača u Crnoj Gori, prema smjernicama iz rezolucije UN.

Koje su industrije našeg domena?

Centar za zaštitu potrošača nudi savjetovanje i pravnu podršku u svim oblastima potrošačkog prava koje ubuhvataju: trgovinu i promet, savjetovanje i pravna podrška, online trgovina, bezbjednost proizvoda i hrane, javne usluge telekomunikacije, finansijske usluge i osiguranja, turističke usluge i ostalo.

Koje su djelatnosti CEZAP-a?

Glavne i najbitnije djelatnosti centra za zaštitu potrošača su: unaprijeđenje zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača, obrazovanje i informisanje potrošača, povezivanje sa međunarodnim organizacijama, podrška i pomoć potrošačima pri rješavanju problema iz oblasti njihovih prava, i slično.

Sjedište firme

Adresa: Ulica Slobode 17, Podgorica
Email: cezapcg@gmail.com
Telefon: +382 20 244 170 / +382 67 154 907

Želite da reklamirate proizvod?

Saznajte više o pravima koje imate kao potrošač u Crnoj Gori.