Publikacije

U okviru projekta “Tvoje pravo je zagarantovano – Zaštita ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor” nastale su informativne brošure za potrošače sa ciljem bližeg informisanja javnosti o osnovnim pravima. Brošura “Moje pravo na ispravan proizvod” sadrži sve informacije o Vašim pravima po osnovu saobraznosti kupljene robe i garancija koje je prate. Pored toga, možete se informisati i o putevima zaštite svojih prava ukoliko Vam trgovac ne priznaje pravo na zamjenu robe, popravku ili povraćaj novca. U drugoj brošuri “Arbitraža – prečica za obeštećenje” sadržane su informacije o postupku vansudske zaštite Vaših potrošačkih prava pred Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Taj postupak možete pokrenuti i putem naše platforme na ovom linku.

U toku projekta, sproveden je i monitoring primjene relevantnih zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu koji se odnosi na saobraznost roba i usluga pa je tako nastao monitoring izvještaj “Naknada štete u slučajevima nesaobraznosti roba i usluga – glavni izazovi”.