Međunarodni dan zaštite potrošača 15.03.2024. – Saopštenje za javnost

Svjetski dan potrošača, civilne organizacije u svijetu obilježavaju različitim aktivnostima i događajima, a koji imaju za cilj da edukuju potrošače o njihovim pravima i načinu postizanja maksimalne zaštite na tržištu. Prioritet predstavlja podizanje svijesti o važnosti uloge civilnih, lokalnih i državnih vlasti, te samih građana o potrošačkim pravima, i neophodnosti saradnje države i nevladinog sektora u tom procesu.

Ove godine, Svjetska organizacija potrošača se fokusira na potencijalne opasnosti na tržištu koje sa sobom nosi razvoj AI tehnologija (vještačke inteligencije) s akcentom na bezbjednost potrošača, kao i rizike vezane za dezinformacije, narušavanje privatnosti i diskriminatorske prakse u pomenutoj oblasti.

Cilj aktivnosti CEZAP- a, uoči Svjetskog dana zaštite potrošača je da uz podršku lokalne uprave, a prvenstveno građana, podstakne što skorije uspostavljanje Savjetovališta u kojem će crnogorski potrošači svakodnevno moći da se informišu o svojim pravima, da rješavaju konkretne sporove s trgovcima, zaštite se od zloupotreba monopolskih i ostalih kompanija na tržištu i da se izborimo za status kakav potrošači imaju u regionu, Evropi i svijetu, gdje se besplatna savjetovališta u oblasti potrošačke zaštite, smatraju elementarnom obavezom države.

S tim u vezi, Karavan CEZAP-a će biti organizovan u okviru projekta “Podržani=Osnaženi, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo a finansira EU, sa ciljem da se građani Crne Gore informišu o svojim  pravima, a prvenstveno o pravu na besplatnu pravnu pomoć, kako bi se dao zamah i podrška uspostavljanju Savjetovališta u Glavnom gradu Podgorici, a samim tim se naši potrošači zaštitili od svake vrste zloupotrebe i nepravde s kojima se konstantno suočavaju.

Svim građanima Crne Gore, CEZAP čestita Svjetski dan potrošača, uz poziv da se 15.marta, u petak, sretnemo tokom našeg informativnog Karavana , da pošaljemo zajednički apel, a uz podrazumijevanu podršku države i lokalne uprave, da se Zakonom garantovana besplatna pravna pomoć implementira u svakodnevnoj praksi.