cezap crnagora

cezap crnagora

Centar za zaštitu potrošača Crne Gore.

Savjetovalište za zaštitu potrošača

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) realizovao je projekat „Savjetovalište za zaštitu potrošača“ koji je podržalo Ministarstvo ekonomskog razvoja u okviru konkursa „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori, u 2021 godini”. Glavna aktivnost ovog projekta sastojala se u pružanju pravnih savjeta…

Predstavljen novi projekat: „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”

Podgorica, PR pres servis – Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) potpisaće Memorandum o saradnji sa Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u cilju unapređenja njihovog rješavanja, a biće kreirana i veb platforma za pokretanje postupaka arbitraže, koja će građanima omogućiti da…