Međunarodni dan zaštite prava potrošača 2023 – Saopštenje za javnost

Međunarodni dan zaštite prava potrošača prvi put je obilježen 15. marta 1983. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvojila smjernice za zaštitu potrošača kojim su potrošačka prava podignuta na nivo međunarodnog priznanja i legitimiteta, jednako priznata od razvijenih i od zemalja u razvoju. Međutim, ona se i dalje u mnogim zemljama osporavaju i ograničavaju od strane vlada, proizvođača i moćnih interesnih struktura, pa je današnji dan prilika da se uputi apel za efikasniju, sveobuhvatniju i kvalitetniju zaštitu i promociju potrošačkih prava.

Crnogorski potrošači ovaj dan dočekuju u uslovima veoma visokih cijena koje opterećuju njihov životni standard. Uvažavajući sve ekonomske faktore koji utiču na cijene u uslovima slobodnog tržišta, Centar za zaštitu potrošača prepoznaje i nekorektno tržišno postupanje trgovaca koji drže visoke marže kao jedan od glavnih faktora koji doprinosi ovakvom stanju. Stoga, nalazimo da postoji osnov za intervenciju države u tom dijelu, kako bi se zaštitili ekonomski interesi potrošača i njihov životni standard.

Centar za zaštitu potrošača se pridružuje inicijativi Potrošačke Internacionale koja ove godine u fokus stavlja energetsku traniziciju ka održivijim modelima snabdijevanja. Prema globalnom istraživanju Internacionale, preko 80% grupa potrošača je prijavilo da su potrošači prinuđeni da prilagođavaju svoje budžete kako bi platili račune za energiju, usljed rasta cijena fosilnih goriva.

Kako geopolitička previranja i negativni trendovi na tržištu generišu sve veće troškove, i uz hitnu potrebu da se izbjegnu katastrofalne klimatske promjene, sve su glasniji pozivi da se ubrza zelena, pravična energetska tranzicija. Potrošači su ključni igrači na tom putu i potrebno je osigurati odgovarajuću podršku dok se kreću ka novim tehnologijama i energetskim tržištima, osnaživanjem potrošača da donose informisane i održive odluke sa posebnim fokusom na zaštitu ranjivih kategorija stanovništva.

Ovi zajednički izazovi zahtijevaju inovativna rješenja i veću sektorsku saradnju kako bi pomogli potrošačima da prebrode krizu cijena i osigurali bržu tranziciju na čistu energiju. Da bi doprinio efikasnijem rješavanju ovih problema u Crnoj Gori, CEZAP nastavlja sa kampanjama za podizanje svijesti potrošača i lobiranja kod nadležnih vlasti.

U okviru ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zaštite potrošača, CEZAP organizuje akciju „Potrošački karavan“ kom prilikom ćemo razgovarati sa potrošačima iz Berana, Andrijevice i Bijelog Polja o problemima sa kojima se suočavaju, a istovremeno će biti podijeljen odgovarajući informativni materijal. Pored toga, pravni savjetnik CEZAP-a će učestvovati na panel diskusiji „Ekonomski i pravni aspekti zaštite potrošača“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u organizaciji Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.