Održana Nacionalna konferencija o vansudskom rješavanju potrošačkih sporova

Crna Gora ima dobar normativni okvir, kada je zaštita potrošača u pitanju, ali je neophodno uraditi više kako bi se osnažio institut vansudskog rješavanja potrošačkih sporova, ocijenjeno je na Nacionalnoj konferenciji održanoj u Podgorici u okviru projekta “Tvoje pravo je zagarantovano! Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor“.

Projektni koordinator CEZAP-a Željko Tomović je istakao da je Crna Gora zakonski predvidjela arbitražu i ovaj pravni institut još 2008. i prije nego što je on zaživio u mnogim zemljama Evropske unije, ali je do danas ostao relativno nepoznat, kako potrošačima, tako i trgovcima. Projekat – “Tvoje pravo je zagarantovano” motivisan je vraćanjem u fokus vansudskog načina rješavanja sporova , kaže Tomović, jer bi skratio procedure, rasteretio inspekcijske organe i sudove.

Regionalni ekspert za prava potrošača Zvezdan Čađenović je u uporednoj analizi EU i domaće legislative istakao sličnosti i razlike i naglasio da je medijacija podjednako dobra za sva strane u sporu i da “trgovci ne bi trebali bježati od nje jer je u pitanju samoregulacija koja vodi boljoj konkurentnosti i širenju tržišta.“

U mnogim zemljama Evrope dobrovoljno prihvatanje medijacije  privrednih subjekata, stvara i dobar imidž o njima, kaže Čađenović i dodaje da se u suprotnom mogu naći na takozvanim “crnim potrošačkim listama, što im, svakako, nije u interesu.”

Advokat dr Miloš Vukčević je naveo da je potrošač obeshrabren da potraži pravo na sudu, jer ovakvi sporovi traju i po nekoliko godina, i to, kako je rekao,“ ako ne dođe do promjene sudije, pod uslovom da sudija ne ode na drugo radno mjesto ili ne napreduje”. Advokati nerado preuzimaju takve predmete, a troškovi suđenja, nerijetko prevaziđu iznose oko kojih se sporovi vode.

U Crnoj Gori građani se još uvije rijetko odlučuju na arbitražu, naveo je predsjednik Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova “tako da su tokom tekuće godine podnijete samo dvije, a 2021. svega tri tužbe”. Razlozi za neodlučnost, po Đurđiću, su nedovoljna informisanost i neobaviještenost građana. On ističe da će se raditi na otklanjanju tih prepreka, što je potvrdila i Jasna Vujović, direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju MERT-a.

Vujović smatra da je legislativa Crne Gore, u potpunosti sa saglasnosti sa evropskom, te da je u važnom, pregovaračkom pristupnom trenutku to formalno završen teren. Ona je dodala da su Akcionim planom za 2023. godinu predviđene posebne aktivnosti na promovisanju vansudske zaštite, uključujući i obuke za arbitre.

Budući da je riječ o direktivi minimalne harmonizacije, na konferenciji je zaključeno da postoji prostor da se ovaj sistem zaštite prava potrošača prilagodi potrebama crnogorskog tržišta i uočenim nedostacima u dosadašnjoj primjeni, uključujući i predlog o obavezujućem učešću trgovaca u ovim postupcima.

U radu konferencije učestvovali su i predstavnici Centralne Banke Crne Gore, Privredne komore, agencija, regulatornih tijela i privrednici iz Crne Gore. 

Projekat „Tvoje pravo je zagarantovano“ realizuje CEZAP u saradnji sa NVO „Spona” kao dio programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske komisije, a posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori