Predstavljen novi projekat: „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”

Podgorica, PR pres servis – Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) potpisaće Memorandum o saradnji sa Odborom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u cilju unapređenja njihovog rješavanja, a biće kreirana i veb platforma za pokretanje postupaka arbitraže, koja će građanima omogućiti da iz udobnosti svog doma prijave eventualna kršenja prava potrošača.

To je saopšteno na pres konferenciji CEZAP-a povodom predstavljanja projekta „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor”, koji će biti realizovan u partnerstvu sa nevladinom organizacijom (NVO) „Spona”.

Projektni koordinator CEZAP-a, Željko Tomović, rekao je da bez pravne sigurnosti u svakodnevnom životu nema poštovanja vladavine prava i ljudskih prava, što, kako je istakao, ovaj projekat čini relevantnim za potrebe cijelog društva.

„Ovaj projekat će raditi na tome da prava potrošača budu bolje definisana, u smislu njihovog tumačenja zato što smo imali dosta situacija u kojima smo imali vrlo kreativna tumačenja zakonskih odredbi. Tako da će jedna od projektnih aktivnosti biti komentar Zakona o zaštiti potrošača u dijelu koji se odnosi na prava po osnovu saobraznosti i garancije, ali i dokaznih radnji, kao što je vještačenje, koje po našem mišljenju, još uvijek nije zaživjelo u dovoljnoj mjeri u tim postupcima. Budući da je ovo godina u kojoj će se raditi na novom Zakonu o zaštiti potrošača, očekujemo da će projekat doprinijeti implementaciji boljih rješenja za ove probleme”“, rekao je Tomović.

Pojasnio je da je, drugi vid zaštite koji je prioritetan kada je oblast zaštite potrošača u pitanju, vansusdsko rješavanje sudskih sporova, odnosno arbitražni postupci.

„Iako imamo Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, osnovan još 2008. godine pri Privrendoj komori Crne Gore, taj mehanizam još uvijek nije zaživio u dovoljnoj mjeri, a razlozi su institucionalni kapaciteti i nedostaci u normativnom okviru, koje smatramo da bi trebalo unaprijediti“, rekao je Tomović.

Najavio je da će u okviru projekta biti potpisan Memorandum o saradnji sa tim Odborom, kako bi bilo unaprijeđeno vansudsko rješavanje sporova, a u okviru kojeg će nastati veb platforma za online pokretanje postupaka arbitraže.

„U okviru projekta će potrošačima biti omogućena besplatna pravna pomoć u okviru savjetovališta, ali i kod partnerske organizacije Spona u Beranama“, kazao je Tomović.

Istakao je da je jedan od ciljeva projekta i da se osnaživanjem kadrovskih kapaciteta OCD doprinese otvaranju Savjetovališta za potrošače i na sjeveru, a samom tim i realizaciji Plana aktivnosti za podizanje zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave iz 2016. godine.

Programski direktor Centra za građansko obrazovanje (CGO), Petar Đukanović, rekao je da je zaštita prava potrošača evropski standard koji direktno utiče na kvalitet života građana, navodeći da koliki je značaj ovog prava potrvđuje i Ustav Crne Gore kojim je zajamčena zaštita potrošača.

Istakao je da će primjenom evropskih standarda zaštite potrošača biti omogućeno da crnogorski potrošači uživaju ista prava kao i evropski potrošači.

„To rezultira većim stepenom bezbjednosti proizvoda na tržištu, a time i boljom zaštitom fizičkog i mentalnog zdravlja potrošača. Visoki standardi u ovoj oblasti doprinijeće većem povjerenju potrošača u trgovce i tržište i ojačati njihovu ulogu na tržištu i veću brigu za interese potrošača, što u krajnjem doprinosi većem kvalitetu života“, naveo je Đukanović.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori još uvijek kuburimo sa primjenom postojećeg zakonodavstva, neuklađenosti pravnih propisa, neadekvatnom opremljenošću institucija za efikasniju primjenu zakona.

„Neophodno je raditi na podizanju svijesti i osnaživanju onoga što je uloga građana, da znaju što više o svojim pravima i da ih aktivno koriste. CEZAP-ov projekat je odobren u odnosu na 86 projekata koji su se prijavili na drugi poziv u okviru M’BASE konkursa i koji su dobili podršku“, naveo je Đukanović.

Finansijska menadžerka CEZAP-a Ivana Vujačić, kazala je da je projekat „Tvoje pravo je zagarantovano! – Za efikasniju zaštitu ekonomskih interesa potrošača uz ojačan civilni sektor” dio projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”.

„Ovaj projekat sprovodi CGO, u partnerstvu sa Fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, digitalnog društva i medija i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore“, navela je Vujačić.

Na pitanje novinara koliko prijhava potrošača su primili u poslednje vrijeme i u kojoj mjeri su potrošači upoznati sa svojim pravima, Tomović je kazao da svakodnevno primaju u prosijeku deset primjedbi i upita za razne informacije.

„U prvom kvartalu smo imali oko 500-600 prijava. To je jedna brojka koja potvrđuje koliko se često potrošači susreću sa problemima. Potrošači u dovoljnoj mjeri nisu upoznati sa svojim pravima, to može i bolje, ali je oblast zaštite prava potrošača toliko kompleksna i zahtjevna“, rekao je Tomović.