U hotelu “Cue” u Podgorici, 31.10.2022.godine održan je promotivni događaj “Fer sa potrošačem” na kom su predstavljene prve sertifikovane kompanije u Crnoj Gori.

Nakon detaljnog postupka provjere ispunjenosti kriterijuma, Sertifikacioni odbor je donio odluku da se sertifikat “Fer sa potrošačem” dodijeli sljedećim kompanijama

  • Sincommerce doo
  • Mercator-CG doo
  • MPM doo

Predstavljajući sertifikovane kompanije, Željko Tomović iz CEZAP-a kazao je da su se navedene kompanije u sertifikacionom procesu istakle svojom poslovnom politikom koja je orjentisana prema potrošaču i društvenom odgovornošću ispunjavanjem relevantnih kriterijuma u šest oblasti koje sertifikat obuhvata.

“Želim da vam čestitam jer ovaj sertifikat zapravo predstavlja priznanje Vašem dugogodišnjem radu i posvećenosti potrošačima, pa se nadam da će i druge kompanije poći sličnim putem, kako bi znak “Fer sa potrošačem” postavio novi standard koji potrošača vraća u centar potrošačkog društva” – dodao je on

U ime kompanije Sincommerce doo, sertifikat je primio direktor Siniša Ivanović koji je tom prilikom kazao da ta kompanija posluje već 26 godina te da je u centru tog poslovanja kupac uvijek na prvom mjestu.

Zahvaljujući na dodijeljenom sertifikatu, Jelena Doderović, direktorka marketinga kompanije Mercator-CG kazala je da će ta kompanija nastaviti da osluškuje potrebe potrošača i u budućnosti, kako bi ostali njihov prvi i najbolji izbor.

Mira Dubak, marketing menadžer kompanije MPM doo, istakla je značaj sertifikata “Fer sa potrošačem” za ovu komaniju koja ostaje posvećena korektnom odnosu prema potrošačima.

Po završetku svečanog dijela uslijedila je diskusija  “Unaprjeđenje zaštite potrošača ispunjavanjem kriterijuma koji su dio sertifikacionog znaka „Fer sa potrošačem“ na kom su predstavljene oblasti koje sertifikat obuhvata, kriterijumi koje kompanije treba da ispunjavaju i sam postupak sertifikacije. Posebna tema ove diskusije bili su i mogući modeli podrške i subvencionisanja sertifikacionog procesa, po uzoru na postojeće prakse u zemljama regiona.

Jasna Vujović, direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju je, govoreći o sertifikatu, kazala je da se suštinski doprinos ovog sertifikata ogleda u tome da će se prava potrošača više poštovati u Crnoj Gori, iskazavši spremnost da sertifikat bude podržan i kroz relevantne programe.

Milica Lazarević, sekretarka Odbora Udruženja trgovine, najavila je podršku Privredne komore sertifikatu “Fer sa potrošačem” i dodala da je sigurna da postoji još trgovaca koji ispunjavaju potrebne kriterijume.

Sertifikovane kompanije objavljene su u Registru sertifikovanih kompanijakoji će potrošačima biti dostupan online. Pored toga, znak “Fer sa potrošačem” biće istaknut i u maloprodajnim objektima ovih kompanija tako da će potrošači lako prepoznati trgovce koji su im posvećeni i kod kojih mogu ostvariti sigurnu kupovinu.

Sertifikat “Fer sa potrošačem” razvile su članice ConWeb mreže potrošačkih organizacija za Jugoistočnu Evropu, Organizacija potrošača Makedonije, Nacionalna organizacija potrošača Srbije i Centar za zaštititu potrošača u Crnoj Gori (CEZAP) kroz projekat “Partnerstvo sa OCD jača povjerenje potrošača, konkurentnost i zaštitu životne sredine”, koji je finansirala Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), a implementiran od strane Balkanske mreže za razvoj civilnog društva (BCSDN).