Saopštenje povodom Svjetskog dana potrošača

“Potrošači po definiciji uključuju sve nas. Oni su najveća ekonomska grupa koja utiče i na koju utiče skoro svaka javna i privatna ekonomska odluka. Ipak, oni su jedna važna grupa čija se mišljenja često ne čuju”. Šezdeset je godina od ovog istorijskog govora američkog predsjednika Džona Kenedija u Kongresu u kom je istaknuta vizija o pravima potrošača koju će potrošački pokret uobličiti u osam osnovnih potrošačkih prava. Ta prava su podignuta na nivo međunarodnog priznanja i legitimiteta kada je  15. marta 1983. godine, Generalna skupština UN usvojila smjernice za zaštitu potrošača, od kada se na ovaj datum svake godine i obilježava svjetski dan potrošača.

Ove godine, Potrošačka internacionala i njene članice su izabrale Fer digitalne finansije kao našu globalnu temu ističući potrebu za efikasnijom zaštitom prava potrošača u ovoj oblasti.

Digitalne tehnologije preoblikuju plaćanja, pozajmljivanje, osiguranje i upravljanje novcem svuda i postaju ključni faktor za korisnike finansijskih usluga širom svijeta. Iako u Crnoj Gori online bankarstvo koristi svega 32.1% potrošača[1], pandemija COVID-19 je u svakodnevnom životu i poslovanju izazvala mnoge promjene i nametnula potrebu da se građani i kompanije u Crnoj Gori sve više okreću ka online bankarstvu. Skoro svi koji su bili uključeni u istraživanje su naveli da su upotrebu online bankarstva za vrijeme pandemije povećali (građani 92,4%; kompanije 93,3%), pokazujući spremnost da i nakon pandemije nastave isti režim korišćenja online bankarstva. Motiv da počnu koristiti ili da više koriste online servise građani i kompanije vide u jednostavnosti korišćenja i nižim troškovima.

Međutim, digitalne finansijske usluge su stvorile nove rizike zajedno sa pogoršanjem tradicionalnih rizika koji mogu dovesti do nepravednih ishoda za potrošače, pogotovo za one najranjivije kategorije potrošača koje se suočavaju sa ekonomskim poteškoćama, nemaju adekvatan pristup ovim uslugama, ili im nedostaje digitalna i finansijska pismenost.

Stoga postizanje poštenih digitalnih finansija za sve zahtijeva globalan, kooperativan i koordinisan pristup. Brzo evoluirajuća i složena priroda digitalnih finansijskih usluga ukazuje na potrebu za inovativnim regulatornim pristupima i digitalnim finansijskim uslugama i proizvodima koji su usredsređeni na zaštitu i osnaživanje potrošača.

Kako bi doprinio efikasnijem rješavanju ovih problema u Crnoj Gori, CEZAP planira realizaciju odgovarajućih projekata sa fokusom na fer finansijske usluge, koji će omogućiti potrošačima da bolje upravljaju svojim finansijama, kako u digitalnom, tako i u tradicionalnom bankarstvu.

Zato, koristeći priliku da svim potrošačima čestitamo Svjetski Dan prava potrošača, pozivamo sve relevantne donosioce odluka da zajedno izgradimo digitalno finansijsko tržište koje je inkluzivno, sigurno, fer, i održivo za sve koje će primarno biti zasnovano na principima orjentisanosti na potrošače.